WHITE LOGO BRAND NEW.png
משרד הכלכלה - זרוע העבודה.png
לוגו המשרד לשוויון חברתי 2016.JPG
לוגו תכלת שקוף חדש.png
3 מבוגרים שער חדש לקמפיין.jpg

Our judges

How to participate

How to participate

icons_skillit-09.png

עיינו בתקנון התחרות

icons_skillit-05.png

צלמו תמונה

icons_skillit-06.png

העלו תמונה

icons_skillit-07.png

קבלו במה

icons_skillit-08.png

זכו בפרס

A Calling to

participate in a still photography competition
 

COLORS

CLOSING DATE

Monday

31.5.21

CLOSING DATE

Monday

31.5.21

שמות הזוכים יפורסמו בסיום הקמפיין

התמונות יישפטו מן ההיבט האומנותי ומן ההיבט המקצועי של תעסוקת מבוגרים
תוך מתן עדיפות להצגת זווית חדשנית בקריירה, צורות עבודה חדשות ומותאמות למאה ה-21

Our judges

ורדית יצחקי לייבוב (1).PNG
הגר וייסר (1).jpeg
רובן גורבט צילום.jpg
%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%A6%D7%A4%

ורדית יצחקי לייבוב
מנהלת מיזם אפ 60+ ג'וינט-אשל

הגר וייסר
מנהלת מהלך תעסוקה איכותית למבוגרים הג'וינט

רינת צפדיה
מנהלת שיווק ומדיה דיגיטלית ג'וינט-אשל

רובן גורבט
 ראש תחום תעסוקה, ג'וינט-תבת

גלריית המשתתפים

הג'וינט הוא הארגון היהודי ההומניטארי הגדול בעולם.
בישראל פועל הג'וינט כמרכז הפיתוח החברתי של ישראל בשיתוף פעולה אסטרטגי
עם הממשלה, הרשויות, המגזר השלישי והעסקי ושותפים נוספים, אשר יחד מעצבים את העתיד החברתי של ישראל.
באמצעות אגף ג'וינט-אשל ובשיתוף ממשלת ישראל הג'וינט מפתח פתרונות להזדקנות מיטבית בקהילה בעידן של מאה שנות חיים.
תחומי פעילותו עוסקים בהכנה לפרישה ותכנון תקופת החיים החדשה, בשיפור ובשימור תפקוד,
מניעת הידרדרות ובדחיקת התלות והמיסוד של אנשים זקנים המתגוררים בקהילה.
כמיליון בני 65 ומעלה החיים היום בישראל נהנים היום באופן ישיר ועקיף ממגוון עשיר של שירותים ותוכניות
בכל הארץ שפיתח אשל בחמישים השנים האחרונות. 

 

Skillit הוא מיזם חברתי מקוון המעלה קמפיינים חברתיים במתכונת תחרותית ופונה ליוצרים, אומנים, ואנשים "טובים באמצע הדרך" בעלי זיקה חברתית להשתתף בקמפיינים באמצעות העלאת תמונות סטילס בהתאם ל"קול קורא" שמתפרסם בכל קמפיין.

ההשתתפות כרוכה בתשלום סמלי. חלקו נתרם חזרה לנושא חברתי מובהק הקשור באופן ישיר לארגון/עמותה.
חלקו נתרם חזרה לקמפיין לצורך קיומו.
היוצרים זוכים בפרסים כספיים או פרסים חילופיים בנוסף לבמה, חשיפה, ועשייה חברתית משמעותית 
השותפים זוכים בקמפיין זול, מגוון, יצירתי, ברוח "חכמת ההמונים" וגם בזכות שימוש בתמונות לצורך יחסי ציבור ופרסום.